สถิติการเยี่ยมชม
พ.ต.ท.สุวิทย์  สิงห์กาล
สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ บก.ตม.4
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000  Tel.0-4545-2789 Fax : 0-4545-2789
--------------------------------------------------------------------------------