ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000  Tel.0-4545-2789 Fax : 0-4545-2789
--------------------------------------------------------------------------------
พ.ต.ท.สุวิทย์  สิงห์กาล
สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ บก.ตม.4
อวยพรปีใหม่ ผกก.สภ.เมืองอำนาจเจริญ
ตั้งจุดตรวจ
ผู้ใดรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องนำคนต่างด้าวนั้นไปขอใบอนุญาตทำงานก่อน  และจะต้องทำงานให้ตรงตามที่คนต่างด้าวนั้นได้รับอนุญาต
ลงนามถวายพระพร
สตม. ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ทางหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าบริการครั้งละ 3 บาทต่อครั้งสำหรับโทรศัพท์บ้าน
ผู้ที่ประสงค์จะขออยู่ต่อ สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry Permit) สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา
สถิติการเยี่ยมชม