Thursday, 20 June 2024
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ผลักดัน ชาย 1 คน หญิง 1 คน

วันที่ (10/03/2566)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ผลักดัน ชาย 1 คน หญิง 1 คน สัญชาติเมียนมาร์ พร้อมนายจ้างคนไทย ชาย 1 คนในฐานความผิด เป็นบุคคลทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และ เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หลบหนีเข้ามาเพื่อลักลอบทำงาน ก่อสร้างในเขตพื้นที่ บ้านดอนชี ต.ดอนชี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ นำส่ง กก.3 บก.สส.สตม.ดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป

 

Map on google