Saturday, 24 February 2024
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ตม.จว.อำนาจเจริญทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตามโครงการ ตำรวจสีขาว

ในวันพุธ ที่ 24 ม.ค.2561 เวลา 16.30 น.

ตม.จว.อำนาจเจริญ ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตามโครงการ ตำรวจสีขาวเพื่อให้พี่น้องประชาชนชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจไม่ให้ข้าราชการตำรวจเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฎิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.อำนาจเจริญ

Map on google