Saturday, 24 February 2024
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยภายใน 24 ชม.

ตาม ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าบ้าน/เจ้าของ ผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือสถานประกอบการ ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ IOS ค้นหาโดยใช้คำว่า section38

Map on google