Thursday, 20 June 2024
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ประวัติความเป็นมา

 

 

สถานที่ทำการ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045523239 Fax 045523239

 

 

รายชื่อหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

 

 

พ.ต.ต.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ 2563-ปัจจุบัน

พ.ต.ต.ชินวัชร ไหมทองสิงเวหน สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ 2562-2563

พ.ต.ท.อนุสรณ์ นุชนนท์ สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ 2559-2562

 

Map on google