Thursday, 20 June 2024
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

การรับสมัครสอบของ สตม. รายละเอียดตามแนบ

การรับสมัครสอบของ สตม. รายละเอียดตามแนบ

สามารถสมัครและยื่นคะแนนภาษาต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่  11 - 29 มีนาคม 2567 

ทางเว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่: ฝ่ายอำนวยการ 1 

กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร. 0 2572 8559

Map on google