Saturday, 24 February 2024
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ตม.จว.อำนาจเจริญ @ รับการตรวจราชการจากคณะตรวจราชการ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 30 พ.ค.2561 เวลา 11.00 น.

พล.ต.ต.ชูชาติ น้อยคนดี ผบก.อก.สตม.(หัวหน้าคณะตรวจฯ สตม.) และ พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ตม.4 พร้อมด้วยคณะตรวจฯ ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ ตม.จว.อำนาจเจริญ พบ พ.ต.ท.อนุสรณ์ นุชนนท์ สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และได้ชี้แจงการตรวจและนโยบายการตรวจราชการ ดังนี้

1.ตรวจราชการตามแบบตรวจจเรตำรวจ 4 ด้าน

2.ตามแบบตรวจตามนโยบาย สตม.

หลังเสร็จสิ้นการตรวจฯได้ประชุมชี้แจงสรุปผลการตรวจ และกำชับการปฏิบัติดังนี้

1.เรื่องการแต่งเครื่องแบบ ทรงผม ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ตร.กำหนด

2.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ตามนโยบายของ ผบ.ตร. , ผบช.สตม.โดยเคร่งครัด

3.ให้หัวหน้าหน่วยกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด

4.กำชับเรื่องการเงิน บัญชี พัสดุ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้ให้บริการ ต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ ให้ชัดเจน และใช้กิริยาวาจาสุภาพต่อผู้มารับบริการ

6.การตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ให้มีความรอบคอบและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สำหรับการตรวจราชการฯในครั้งนี้ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Map on google