Thursday, 20 June 2024
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

News

ตม.จว.อำนาจเจริญรับการตรวจราชการจาก กต.3 จต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันนี้ (12 ต.ค. 2559) เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการ กำกับ ดูแล ของ พ.ต.ท.อนุสรณ์ นุชนนท์ สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ธานี เกษจุโลม รอง ผบก.กต.3 จต. พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ ที่เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 ตามแผนการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามนโยบายของรัฐบาลและ ตร. พร้อมทั้งได้กำชับการปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ 0034/158 ลง 21 มี.ค. 2558 ในการฝึกทบทวนและฝึกยุทธวิธีตำรวจเป็นประจำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการตรวจราชการฯ ในภาพรวมทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตม.จว.อำนาจเจริญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (5 ธ.ค.2559) เวลา 06.30 น. พ.ต.ท.อนุสรณ์ นุชนนท์ สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) อ.เมือง จว.อำนาจเจริญ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

ตม.จว.อำนาจเจริญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันนี้ (9 ธ.ค.2559) เวลาประมาณ 08.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.อนุสรณ์ นุชนนท์ สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมอาคารพญานครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

เข้าร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2559

วันนี้ (17 ต.ค.2559) เวลา 06.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.อนุสรณ์ นุชนนท์ สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีตักบารเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2559 ณ พุทธอุทธยานพระมงคลมิ่งเมือง ต.บุ่ง อ.เมือง จว.อำนาจเจริญ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (4 ตุลาคม 2559) เวลา 13.40 น. พ.ต.ท.อนุสรณ์ นุชนนท์ สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าพบนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในวาระการเข้าดำรงตำแหน่งฯ ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

Map on google