วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรออนไลน์ (E-Extension) เขียนโดย Super User 211
24.การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 201
23.มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 208
22.การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ เขียนโดย Super User 223
21.คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เขียนโดย Super User 186
20.การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 200
19.การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 202
18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง เขียนโดย Super User 195
17.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) เขียนโดย Super User 290
16.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 198
15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล เขียนโดย Super User 191
14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 243
13.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 334
12.ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เขียนโดย Super User 194
11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 186
10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ เขียนโดย Super User 188
09.E–Service เขียนโดย Super User 303
08.คู่มือการให้บริการประชาชน เขียนโดย Super User 192
07.คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Super User 214
06.รายงานการปฎิบัติราชการประจำเดือน เขียนโดย Super User 225
05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน เขียนโดย Super User 189
04.ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการถามตอบ / รับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 294
03.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 287

Map on google