วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

เข้าร่วมประชุมบูรณาการงานการข่าว ด้านความมั่นคงและความมั่นคงแนวชายแดนประจำเดือน ก.พ. 2567

15-03-2567 Hits:85 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 29 ก.พ.2567 เวลา 10.00 พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมบูรณาการงานการข่าว ด้านความมั่นคงและความมั่นคงแนวชายแดนประจำเดือน ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.อำนาจเจริญ โดยมี พ.ต.อ.ชัชนันต์ พรบุตร รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ เป็นประธานฯ

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ …

15-03-2567 Hits:96 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 27 ก.พ.2567 เวลา 13.30 ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ฯ รรท.สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2567 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในการประชุม

Read more

เข้าร่วมตรวจความเรียบร้อยด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ

15-03-2567 Hits:84 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 25 ม.ค.2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ฯ รรท.สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมตรวจความเรียบร้อยด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ของ กอ.รมน.จว.อำนาจเจริญ ตามแผนการดำเนินการตรวจความเรียบร้อยด้านแรงงานข้ามชาติด้านการค้ามนุษย์, การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การแก้ไขปัญหานำของผิดกฎหมายข้ามไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน, ปัญหายาเสพติด ร่วมกับ หน่วยงานพลเรือน ปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ,ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ,ศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ,สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ,สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฯ

Read more

เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแผนงานโครงการกำกับติดตามประเมินผลคณะกรรมการอำนวยการรักษาความ…

15-03-2567 Hits:78 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 24 ม.ค.2567 เวลา 13.30 พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแผนงานโครงการกำกับติดตามประเมินผลคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

Read more

เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผล

15-03-2567 Hits:75 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 21 ธ.ค.2566 เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ด.ต.สมศักดิ์ สลับเชื้อ ผบ.หมู่ ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมการดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารขับเคลื่อน ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคง ชั้น2 ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พ.อ.ชัยภัทร เงินดีเจริญ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.อำนาจเจริญ(ฝ่ายทหาร) ปรท.ผอ.กอ.รมน.จว.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

Read more

เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน…

15-03-2567 Hits:84 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 5 ธ.ค.2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ นำข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการ ตม.จว.อำนาจเจริญ

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2566

15-03-2567 Hits:80 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 27 พ.ย.2566 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รรท. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

Read more

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช

15-03-2567 Hits:71 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 13 ต.ค.2566 เวลา 06.00 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค. 2566 ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธี

Read more

Map on google