วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ประชุมบริหารประจำเดือนฯ เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการ

03-07-2567 Hits:882 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิ.ย.2567 เวลา 16.30 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ได้จัดให้มีการประชุมบริหารประจำเดือนฯ เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการรวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.อำนาจเจริญ  

Read more

ร่วมประชุมตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำน…

29-04-2567 Hits:209 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 27 มี.ค.2567 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2 (1) เป็นประธานในการประชุม  

Read more

ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวลัก…

29-04-2567 Hits:202 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 27 มี.ค.2567 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายวีรเดช พลสวัสดิ์ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม  

Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั…

29-04-2567 Hits:217 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 26 มี.ค.2567 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม  

Read more

เข้าร่วมประชุมบูรณาการงานการข่าว ด้านความมั่นคงและความมั่นคงแนวชายแดนประจำเดือน ก.พ. 2567

15-03-2567 Hits:315 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 29 ก.พ.2567 เวลา 10.00 พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมบูรณาการงานการข่าว ด้านความมั่นคงและความมั่นคงแนวชายแดนประจำเดือน ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.อำนาจเจริญ โดยมี พ.ต.อ.ชัชนันต์ พรบุตร รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ เป็นประธานฯ

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ …

15-03-2567 Hits:322 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 27 ก.พ.2567 เวลา 13.30 ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ฯ รรท.สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2567 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในการประชุม

Read more

เข้าร่วมตรวจความเรียบร้อยด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ

15-03-2567 Hits:269 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 25 ม.ค.2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ฯ รรท.สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมตรวจความเรียบร้อยด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ของ กอ.รมน.จว.อำนาจเจริญ ตามแผนการดำเนินการตรวจความเรียบร้อยด้านแรงงานข้ามชาติด้านการค้ามนุษย์, การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การแก้ไขปัญหานำของผิดกฎหมายข้ามไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน, ปัญหายาเสพติด ร่วมกับ หน่วยงานพลเรือน ปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ,ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ,ศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ,สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ,สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฯ

Read more

เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแผนงานโครงการกำกับติดตามประเมินผลคณะกรรมการอำนวยการรักษาความ…

15-03-2567 Hits:309 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 24 ม.ค.2567 เวลา 13.30 พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแผนงานโครงการกำกับติดตามประเมินผลคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

Read more

เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผล

15-03-2567 Hits:291 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 21 ธ.ค.2566 เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ด.ต.สมศักดิ์ สลับเชื้อ ผบ.หมู่ ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมการดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารขับเคลื่อน ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคง ชั้น2 ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พ.อ.ชัยภัทร เงินดีเจริญ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.อำนาจเจริญ(ฝ่ายทหาร) ปรท.ผอ.กอ.รมน.จว.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

Read more

เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน…

15-03-2567 Hits:305 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 5 ธ.ค.2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ นำข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการ ตม.จว.อำนาจเจริญ

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2566

15-03-2567 Hits:279 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 27 พ.ย.2566 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รรท. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

Read more

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช

15-03-2567 Hits:250 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 13 ต.ค.2566 เวลา 06.00 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค. 2566 ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธี

Read more

การรับสมัครสอบของ สตม. รายละเอียดตามแนบ

01-03-2567 Hits:1269 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

การรับสมัครสอบของ สตม. รายละเอียดตามแนบ สามารถสมัครและยื่นคะแนนภาษาต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่  11 - 29 มีนาคม 2567  ทางเว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com   ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่: ฝ่ายอำนวยการ 1  กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร. 0 2572 8559

Read more

ลงทะเบียนแจ้งที่พักคนต่างด้าว ง่ายสุด

19-09-2566 Hits:894 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

แจ้งประชาสัมพันธ์กรณีระบบแจ้งที่พักใหม่ ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนใหม่ ดังนี้ ให้เริ่มใช้งานช่องทางใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้งานเดิม จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ - ระบบแจ้งที่พักระบบใหม่ของ สตม.        เพื่อทดแทนแก้ไขปัญหาระบบแจ้งที่พักเดิม        ประชาสัมพันธ์เจ้าบ้านในระบบอีเมลล์แล้ว -เจ้าบ้านทุกรายต้องสมัครใหม่        (ยกเลิกชื่อผู้ใช้งานเดิมทั้งหมด)        ระบบจะอนุมัติอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ ตม.       ไม่ต้องดำเนินการอนุมัติ   เปลี่ยนเป็นช่องทางใหม่ที่ https://tm30.immigration.go.th/tm30/#/login   Download คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าบ้าน/สถานประกอบการสำหรับแจ้งที่พักในระบบใหม่ : https://drive.google.com/file/d/1jPTDmtyaXbBewXZS9k20yIjJ40NYHz-h/view?usp=drivesdk  

Read more

เชิญขวนประชาชนทำแบบทดสอบ "วัคซีนไซเบอร์" 40 ข้อ

21-07-2566 Hits:986 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เชิญขวนประชาชนทำแบบทดสอบ "วัคซีนไซเบอร์ 40 ข้อ เพื่อให้ได้รับรู้ข่าวสาร วิธีการคนร้าย จดสังเกตและวิธีป้องกัน ภัยออนไลน์สมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ตาม QR Code หรือตามลิ้งก์นี้ https://rb.gy/hl5ff รับรางวัล 2 ต่อ สร้างความรู้ เข้าใจรูปแบบการหลอกลวง ลดความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ มีสิทธิลุ้นรับรางวัล “ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน”   ด้วยความปรารถนาดีจาก “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

Read more

แบบบันทึกให้ถ้อยคำบิดานำบุตร (ทารก) ที่อ้างว่าได้สิทธิปกครอง เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย

28-04-2566 Hits:2962 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

แบบบันทึกให้ถ้อยคำบิดานำบุตร (ทารก) ที่อ้างว่าได้สิทธิปกครอง เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.go.th/?p=31904

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ผลักดัน ชาย 1 คน หญิง 1 คน

14-03-2566 Hits:2164 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (10/03/2566) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ผลักดัน ชาย 1 คน หญิง 1 คน สัญชาติเมียนมาร์ พร้อมนายจ้างคนไทย ชาย 1 คนในฐานความผิด เป็นบุคคลทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และ เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หลบหนีเข้ามาเพื่อลักลอบทำงาน ก่อสร้างในเขตพื้นที่ บ้านดอนชี ต.ดอนชี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ นำส่ง กก.3 บก.สส.สตม.ดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป  

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ผลักดัน ชาย สัญชาติอินเดีย 1 คน

14-03-2566 Hits:2082 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (03/03/2566) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ผลักดัน ชาย สัญชาติอินเดีย 1 คน เป็นบุคคลต้องห้ามถูกขึ้นบัญชีเฝ้าดูของ สตม.ซึ่ง ตม.จว.อำนาจเจริญ ได้สืบสวนตรวจสอบเชิงลึก จนพบว่า คนต่างด้าวสัญชาติอินดียรายนี้เป็นบุคคลต้องห้ามถูกขึ้น บัญชีเฝ้าดูของ สตม.ได้เปลี่ยนการตรวจของจุหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยการเปลี่ยนชื่อเพิ่มนามสกุลและเปลี่ยนวันเกิดเดินทำให้ไมาสาารถตรวจพบว่าเป็นคนเดียวกันซึ่งเป็นบุคคลต้องห้ามฯ ตม.จว.อำนาจเจริญ จึงได้สืบค้นและวางแผนเข้าจับกุมเมื่อวันที่14/02/2566 และขออนุมัติเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร นำส่ง กก.3 บก.สส.สตม.ดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป  

Read more

จัดให้มีการประชุมบริหารประจำเดือนฯ

27-02-2566 Hits:2247 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 ก.พ. 2566 เวลา 16.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ได้จัดให้มีการประชุมบริหารประจำเดือนฯ เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการรวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.อำนาจเจริญ  

Read more

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

20-12-2565 Hits:1878 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป   www.royaloffice.th/2022/12/16/ลงนามถวายพระพรออนไลน์_16-12-2565/

Read more

การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120

24-11-2565 Hits:2202 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120 ⯑ผู้บังคับบัญชาต้องส่งสำนวนภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์  ⯑ขยายได้ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน ⯑หากไม่เสร็จให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือสั่งลงโทษแทน และให้สั่งลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ไม่สั่ง โดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน  

Read more

รับผิดชอบหลักตามแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรฯ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเ…

20-11-2565 Hits:2102 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ในนามผู้บังคับบัญชาของ ตร. ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรฯ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ขอขอบคุณ กำลังพลทุกนาย จากใจ❤️ #APEC2022THAILAND. #RTP #ผบ.ตร. #ขอบคุณกำลังพล  

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษ…

09-11-2565 Hits:2155 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2022 รายละเอียดมีดังนี้ ⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑ คุณพร้อมหรือยัง? ไทยพร้อมเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2022 รายละเอียดมีดังนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมแล้ว ในการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนการบูรณาการกับทุกภาคส่วน พร้อมร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีสู่ “Open Connect Balance”  

Read more

การเอาตัวรอดจากคนคลุ้มคลั่งกราดยิง (Active Shooter) 

02-11-2565 Hits:3042 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร.  เป็นห่วงพี่น้องประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์การป้องกันเหตุ active shooter . หนี ซ่อน สู้ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและปฏิบัติ . ตามที่ในปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า เหตุกราดยิง หรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Active Shooter นั้น ไม่ได้พบแต่ในต่างประเทศเท่านั้น แต่ในประเทศไทยก็เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  อีกทั้งหลักการดังกล่าวยังสามารถนำไปปรับใช้ในการเอาชีวิตรอดในเหตุการณ์ยิงปะทะต่าง ๆ อีกด้วย . สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักหลัก “หนี ซ่อน สู้” หรือ “Run Hide Fight” ซึ่งเป็นหลักสากลที่ FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลาย ๆ ประเทศ นำมาใช้แนะนำประชาชนในการเอาชีวิตรอดในเหตุกราดยิง โดยหลักการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ . “หนี – Run” เมื่อสามารถหาเส้นทางหลบหนีที่พาไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ - เวลาไปสถานที่ต่าง ๆ ให้จดจำทาง เข้า-ออก...

Read more

ร่วมงานวันตำรวจประจำปี 2565 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ภ.จว.อำนาจเจริญ

29-10-2565 Hits:2465 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 06.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ร่วมงานวันตำรวจประจำปี 2565 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ภ.จว.อำนาจเจริญ โดยมี พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ เป็นประธานฯ  

Read more

ร่วมเฝ้าฟังการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

29-10-2565 Hits:2258 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 1 ต.ค.2565 เวลา 09.20 น. ว่าที่ พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมเฝ้าฟังการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.อำนาจเจริญ  

Read more

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการเปิดรับคำขอเพิ่มมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี …

20-10-2565 Hits:2376 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเดียด ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการเปิดรับคำขอเพิ่มมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565

Read more

ติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 256…

17-10-2565 Hits:2496 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 ได้ที่ - Facebook :  https://www.facebook.com/PoliceRadio - Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DgUmBgNmST8

Read more

สาร พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี…

17-10-2565 Hits:3059 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สาร พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565

Read more

 

พ.ต.ท.สมพร บัวหอม
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

Queue Online  

Presentation

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00798046
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2697
317
4306
790326
12187
16425
798046

Your IP: 35.172.230.21
2024-07-25 18:33

Map on google