วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงสร้าง อัตรากำลัง ผู้บริหาร

ที่ตั้ง

 

สถานที่ทำการ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ 667 ม.13 ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045523239 Fax 045523239

 

02.อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

01.โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

แผนผังการทำงาน

 

อัตรากำลังพล

 

โครงสร้างผู้บริหาร

Map on google