วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วยสำนักตรวจคนเข้าเมืองโดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 50 รายการ โดยมีกำหนดเงื่อนไขดังนี้

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด.pdf

Map on google