วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ร่วมประชุมตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำน…

29-04-2567 Hits:131 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 27 มี.ค.2567 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2 (1) เป็นประธานในการประชุม  

Read more

ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวลัก…

29-04-2567 Hits:132 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 27 มี.ค.2567 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายวีรเดช พลสวัสดิ์ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม  

Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั…

29-04-2567 Hits:143 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 26 มี.ค.2567 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม  

Read more

เข้าร่วมประชุมบูรณาการงานการข่าว ด้านความมั่นคงและความมั่นคงแนวชายแดนประจำเดือน ก.พ. 2567

15-03-2567 Hits:212 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 29 ก.พ.2567 เวลา 10.00 พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมบูรณาการงานการข่าว ด้านความมั่นคงและความมั่นคงแนวชายแดนประจำเดือน ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.อำนาจเจริญ โดยมี พ.ต.อ.ชัชนันต์ พรบุตร รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ เป็นประธานฯ

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ …

15-03-2567 Hits:230 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 27 ก.พ.2567 เวลา 13.30 ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ฯ รรท.สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2567 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในการประชุม

Read more

เข้าร่วมตรวจความเรียบร้อยด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ

15-03-2567 Hits:185 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 25 ม.ค.2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ฯ รรท.สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมตรวจความเรียบร้อยด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ของ กอ.รมน.จว.อำนาจเจริญ ตามแผนการดำเนินการตรวจความเรียบร้อยด้านแรงงานข้ามชาติด้านการค้ามนุษย์, การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การแก้ไขปัญหานำของผิดกฎหมายข้ามไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน, ปัญหายาเสพติด ร่วมกับ หน่วยงานพลเรือน ปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ,ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ,ศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ,สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ,สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฯ

Read more

เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแผนงานโครงการกำกับติดตามประเมินผลคณะกรรมการอำนวยการรักษาความ…

15-03-2567 Hits:209 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 24 ม.ค.2567 เวลา 13.30 พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแผนงานโครงการกำกับติดตามประเมินผลคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

Read more

เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผล

15-03-2567 Hits:189 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 21 ธ.ค.2566 เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ด.ต.สมศักดิ์ สลับเชื้อ ผบ.หมู่ ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมการดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารขับเคลื่อน ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคง ชั้น2 ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พ.อ.ชัยภัทร เงินดีเจริญ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.อำนาจเจริญ(ฝ่ายทหาร) ปรท.ผอ.กอ.รมน.จว.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

Read more

เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน…

15-03-2567 Hits:213 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 5 ธ.ค.2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ นำข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการ ตม.จว.อำนาจเจริญ

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2566

15-03-2567 Hits:185 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 27 พ.ย.2566 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์ รอง สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รรท. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

Read more

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช

15-03-2567 Hits:165 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันที่ 13 ต.ค.2566 เวลา 06.00 น. พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค. 2566 ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธี

Read more

การรับสมัครสอบของ สตม. รายละเอียดตามแนบ

01-03-2567 Hits:405 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

การรับสมัครสอบของ สตม. รายละเอียดตามแนบ สามารถสมัครและยื่นคะแนนภาษาต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่  11 - 29 มีนาคม 2567  ทางเว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com   ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่: ฝ่ายอำนวยการ 1  กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร. 0 2572 8559

Read more

ลงทะเบียนแจ้งที่พักคนต่างด้าว ง่ายสุด

19-09-2566 Hits:829 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

แจ้งประชาสัมพันธ์กรณีระบบแจ้งที่พักใหม่ ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนใหม่ ดังนี้ ให้เริ่มใช้งานช่องทางใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้งานเดิม จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ - ระบบแจ้งที่พักระบบใหม่ของ สตม.        เพื่อทดแทนแก้ไขปัญหาระบบแจ้งที่พักเดิม        ประชาสัมพันธ์เจ้าบ้านในระบบอีเมลล์แล้ว -เจ้าบ้านทุกรายต้องสมัครใหม่        (ยกเลิกชื่อผู้ใช้งานเดิมทั้งหมด)        ระบบจะอนุมัติอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ ตม.       ไม่ต้องดำเนินการอนุมัติ   เปลี่ยนเป็นช่องทางใหม่ที่ https://tm30.immigration.go.th/tm30/#/login   Download คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าบ้าน/สถานประกอบการสำหรับแจ้งที่พักในระบบใหม่ : https://drive.google.com/file/d/1jPTDmtyaXbBewXZS9k20yIjJ40NYHz-h/view?usp=drivesdk  

Read more

เชิญขวนประชาชนทำแบบทดสอบ "วัคซีนไซเบอร์" 40 ข้อ

21-07-2566 Hits:917 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เชิญขวนประชาชนทำแบบทดสอบ "วัคซีนไซเบอร์ 40 ข้อ เพื่อให้ได้รับรู้ข่าวสาร วิธีการคนร้าย จดสังเกตและวิธีป้องกัน ภัยออนไลน์สมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ตาม QR Code หรือตามลิ้งก์นี้ https://rb.gy/hl5ff รับรางวัล 2 ต่อ สร้างความรู้ เข้าใจรูปแบบการหลอกลวง ลดความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ มีสิทธิลุ้นรับรางวัล “ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน”   ด้วยความปรารถนาดีจาก “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

Read more

แบบบันทึกให้ถ้อยคำบิดานำบุตร (ทารก) ที่อ้างว่าได้สิทธิปกครอง เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย

28-04-2566 Hits:1712 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

แบบบันทึกให้ถ้อยคำบิดานำบุตร (ทารก) ที่อ้างว่าได้สิทธิปกครอง เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.go.th/?p=31904

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ผลักดัน ชาย 1 คน หญิง 1 คน

14-03-2566 Hits:2093 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (10/03/2566) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ผลักดัน ชาย 1 คน หญิง 1 คน สัญชาติเมียนมาร์ พร้อมนายจ้างคนไทย ชาย 1 คนในฐานความผิด เป็นบุคคลทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และ เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หลบหนีเข้ามาเพื่อลักลอบทำงาน ก่อสร้างในเขตพื้นที่ บ้านดอนชี ต.ดอนชี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ นำส่ง กก.3 บก.สส.สตม.ดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป  

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ผลักดัน ชาย สัญชาติอินเดีย 1 คน

14-03-2566 Hits:2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (03/03/2566) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ผลักดัน ชาย สัญชาติอินเดีย 1 คน เป็นบุคคลต้องห้ามถูกขึ้นบัญชีเฝ้าดูของ สตม.ซึ่ง ตม.จว.อำนาจเจริญ ได้สืบสวนตรวจสอบเชิงลึก จนพบว่า คนต่างด้าวสัญชาติอินดียรายนี้เป็นบุคคลต้องห้ามถูกขึ้น บัญชีเฝ้าดูของ สตม.ได้เปลี่ยนการตรวจของจุหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยการเปลี่ยนชื่อเพิ่มนามสกุลและเปลี่ยนวันเกิดเดินทำให้ไมาสาารถตรวจพบว่าเป็นคนเดียวกันซึ่งเป็นบุคคลต้องห้ามฯ ตม.จว.อำนาจเจริญ จึงได้สืบค้นและวางแผนเข้าจับกุมเมื่อวันที่14/02/2566 และขออนุมัติเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร นำส่ง กก.3 บก.สส.สตม.ดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป  

Read more

จัดให้มีการประชุมบริหารประจำเดือนฯ

27-02-2566 Hits:2180 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 ก.พ. 2566 เวลา 16.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ ได้จัดให้มีการประชุมบริหารประจำเดือนฯ เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการรวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.อำนาจเจริญ  

Read more

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

20-12-2565 Hits:1813 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป   www.royaloffice.th/2022/12/16/ลงนามถวายพระพรออนไลน์_16-12-2565/

Read more

การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120

24-11-2565 Hits:2134 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120 ⯑ผู้บังคับบัญชาต้องส่งสำนวนภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์  ⯑ขยายได้ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน ⯑หากไม่เสร็จให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือสั่งลงโทษแทน และให้สั่งลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ไม่สั่ง โดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน  

Read more

รับผิดชอบหลักตามแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรฯ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเ…

20-11-2565 Hits:2045 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ในนามผู้บังคับบัญชาของ ตร. ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรฯ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ขอขอบคุณ กำลังพลทุกนาย จากใจ❤️ #APEC2022THAILAND. #RTP #ผบ.ตร. #ขอบคุณกำลังพล  

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษ…

09-11-2565 Hits:2093 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2022 รายละเอียดมีดังนี้ ⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑ คุณพร้อมหรือยัง? ไทยพร้อมเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2022 รายละเอียดมีดังนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมแล้ว ในการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนการบูรณาการกับทุกภาคส่วน พร้อมร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีสู่ “Open Connect Balance”  

Read more

การเอาตัวรอดจากคนคลุ้มคลั่งกราดยิง (Active Shooter) 

02-11-2565 Hits:2977 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร.  เป็นห่วงพี่น้องประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์การป้องกันเหตุ active shooter . หนี ซ่อน สู้ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและปฏิบัติ . ตามที่ในปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า เหตุกราดยิง หรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Active Shooter นั้น ไม่ได้พบแต่ในต่างประเทศเท่านั้น แต่ในประเทศไทยก็เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  อีกทั้งหลักการดังกล่าวยังสามารถนำไปปรับใช้ในการเอาชีวิตรอดในเหตุการณ์ยิงปะทะต่าง ๆ อีกด้วย . สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักหลัก “หนี ซ่อน สู้” หรือ “Run Hide Fight” ซึ่งเป็นหลักสากลที่ FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลาย ๆ ประเทศ นำมาใช้แนะนำประชาชนในการเอาชีวิตรอดในเหตุกราดยิง โดยหลักการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ . “หนี – Run” เมื่อสามารถหาเส้นทางหลบหนีที่พาไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ - เวลาไปสถานที่ต่าง ๆ ให้จดจำทาง เข้า-ออก...

Read more

ร่วมงานวันตำรวจประจำปี 2565 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ภ.จว.อำนาจเจริญ

29-10-2565 Hits:2405 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 06.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ร่วมงานวันตำรวจประจำปี 2565 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ภ.จว.อำนาจเจริญ โดยมี พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ เป็นประธานฯ  

Read more

ร่วมเฝ้าฟังการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

29-10-2565 Hits:2199 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 1 ต.ค.2565 เวลา 09.20 น. ว่าที่ พ.ต.ท.สมพร บัวหอม สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมเฝ้าฟังการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.อำนาจเจริญ  

Read more

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการเปิดรับคำขอเพิ่มมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี …

20-10-2565 Hits:2321 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเดียด ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการเปิดรับคำขอเพิ่มมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565

Read more

ติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 256…

17-10-2565 Hits:2433 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 ได้ที่ - Facebook :  https://www.facebook.com/PoliceRadio - Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DgUmBgNmST8

Read more

สาร พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี…

17-10-2565 Hits:3004 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สาร พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565

Read more

ทรงพระเจริญ 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

08-10-2565 Hits:15222 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ทรงพระเจริญ 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม ข้าราชการตำรวจ ตวจคนเข้าเมือง

Read more

 

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

 

www.royaloffice.th/2022/12/16/ลงนามถวายพระพรออนไลน์_16-12-2565/

พ.ต.ท.สมพร บัวหอม
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

Queue Online  

Presentation

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00776886
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
280
209
1902
772944
7452
17569
776886

Your IP: 3.236.83.14
2024-06-20 14:38

Map on google